Bóng đèn bulb 9W không thấm nước có hai loại ánh sáng trắng vàng

25.000