Bóng đèn bulb kín nước 5W hai loại ánh sáng trắng và vàng

15.000