Chao đèn đuôi đồng công nghiệp Bắc Âu hiện đại

195.000 

  • Đèn gồm : khung đèn, dây đui đế ốp, chưa bao gồm bóng.