Đèn âm trần dáng tròn tỏa sáng góc rộng 8W SDGT0081

99.000