Đèn cây có lồng vải đặt sàn trang trí phòng Thiền Kim Tự Tháp (Long An)

1.950.000