Đèn chùm kiểu vỏ xe quấn dây thừng thả trần tiệm billiard, bida decor “Chất”

1.095.000