Đèn dây thừng dạng quả bí đan xen kẻ từng khung đặc sắc

486.000