Đèn dây thừng hai tầng nghệ thuật trang trí, kiểu bóng đèn ST64

1.770.000