Đèn dây thừng kiểu ba vòng tròn bắt chéo nhau trang trí phong cách cổ điển

795.000