Đèn dây thừng quả cầu decor gắn bóng đèn đui E27 dễ dàng lắp đặt

565.000