Đèn gắn tường rọi sáng bên ngoài trời hình tròn 2 tia LED trên dưới

299.000