Đèn gỗ có lồng vải trang trí khu vực nhà chùa, nơi thờ tự tâm linh

1.175.000