Đèn gỗ gắn một chao vải trang nhã thả trần nhà hàng Lai – Dining & Events

790.000