Đèn tăm tre có lồng vải đặt bàn, để sàn decor Tu Viện Khánh An thanh tịnh

250.000